Nieuws


12 mei 2020

Ontwikkelingen Corona


Besluit van het bestuur

 

Pas na de zomer weer warmwatertherapie.

De risico’s van de Corona pandemie is voor het bestuur aanleiding de warmwatertherapie niet voor maandag 31 augustus opnieuw op te starten.

Recent heeft de regering besloten dat binnenzwembaden weer voor publiek geopend zijn. Daarbij gelden overigens wel aanzienlijke restricties, zo mogen bijvoorbeeld de douches en wc's niet worden gebruikt.

Binnen het bestuur hebben we met elkaar besproken of we de warmwatertherapie weer kunnen starten. Uiteindelijk zijn wij in het gesprek tot de conclusie gekomen dat wij het niet verantwoord vinden nu al te starten met de warmwatertherapie. Omdat nagenoeg al onze leden behoren tot een kwetsbare groep met (zoals in de media genoemd) “onderliggend lijden” zijn de consequenties bij besmetting met het virus ernstig en groot.

Hoewel wij graag weer willen beginnen en we ons realiseren dat onze leden vanuit gezondheidsperspectief veel baat hebben wij de warmwatertherapie en ook iedereen er naar uitkijkt elkaar weer te ontmoeten, weegt de gezondheid voor ons toch het zwaarst. Omdat we daarin geen enkel risico willen lopen voor de leden, hebben we besloten de therapielessen op te schorten tot na de zomer. Op z’n vroegst op maandag 31 augustus gaan we weer beginnen. Maar ook ten aanzien van die datum moeten we een voorbehoud maken. Medio augustus zullen we als bestuur opnieuw de balans opmaken en beoordelen of wij het verantwoord vinden opnieuw te beginnen met de warmwatertherapie.

Ten aanzien van de contributie heeft het bestuur besloten in elk geval tot 1 september geen contributie te innen. U gaat pas weer contributie betalen als we weer gaan beginnen met zwemmen.

Omdat de huur van het zwembad doorloopt onderzoeken we als bestuur momenteel de mogelijkheden bij Optisport voor vermindering van de huur en kijken we naar de mogelijkheden om een bijdrage te krijgen uit het crisisbudget van het rijk om verenigingen die door de crisis in financiële problemen komen tegemoet te komen.

We snappen dat dit bericht voor velen teleurstellend is, maar vragen u begrip voor onze afweging.
Hopelijk ontmoeten we elkaar direct na de zomervakantie weer in het zwembad!

In elk geval rond 15 augustus krijgt u van ons bericht.


Het bestuur.