Over ons


De patiëntenvereniging voor WWT werd op 29 juli 1994 opgericht.

Als lid van de vereniging kunt u in principe één uur per week therapie volgen. Meerdere uren zijn mogelijk, maar dit heeft gevolgen voor de contributie.

De vereniging wordt ondersteund door een team van vrijwillig(st)ers. Indien nodig kunnen zij u  vanaf binnenkomst helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld hulp bieden met  omkleden, van de kleedruimte naar het zwembad lopen, of u met de badlift of via de (luie) trap het water in helpen. Ook kunnen zij ondersteuning in het water geven bij het doen van de oefeningen. U wordt gevraagd op het inschrijfformulier aan te geven of en zo ja, welke hulp u nodig hebt.
Het is mogelijk om bij een grote hulpvraag zelf een vaste hulp mee te nemen. Alleen het lid betaalt de contributie.
Dit uiteraard in overleg met de ledenadministratie.

boog
fysio
zwemmen