Nieuws


05 juni 2021

nieuwe ontwikkelingen


Als het goed is hebben alle leden een brief ontvangen met de nieuwe ontwikkelingen omtrent het zwemmen. U vindt hier de tekst om nog na te kunnen lezen.

Beste leden,

Het is alweer meer dan een jaar geleden (maart 2020) dat wij moesten besluiten om alle therapielessen en zwemactiviteiten van onze vereniging met onmiddellijke ingang te
stoppen als gevolg van de Corona pandemie.

Ondertussen is de vaccinatie op gang gekomen en worden de Coronamaatregelen door de rijksoverheid stap voor stap versoepeld. Zoals het er nu naar uitziet is er een reële kans dat eind van de zomer de risico's van besmetting zo ver zijn gedaald dat het weer mogelijk is de therapielessen te starten. Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf maandag 13 september 2021 weer te starten met de warmwatertherapie.

U zult begrijpen dat wij daarbij het voorbehoud inbouwen dat we niet starten als de situatie rondom corona de komende maanden gaat verslechteren. In dat geval zullen we niet aarzelen de start tot een later moment uit te stellen. Mocht dit aan de orde zijn dan informeren wij u natuurlijk zo snel mogelijk. De veiligheid en gezondheid van onze leden weegt daarbij natuurlijk het zwaarst. Over die veiligheid en gezondheid gesproken nog het volgende: Wij gaan er van uit dat rondom het geplande startmoment (medio september) iedereen die dat wenst volledig is gevaccineerd. Daarmee zijn zoals eerder gezegd de risico's dermate klein dat wij het verantwoord achten weer te starten. Wij zullen aan deelname aan de therapielessen geen voorwaarde verbinden rondom vaccinatiebewijzen of negatieve testverklaringen. Wij realiseren ons dat vaccinatie geen 100% bescherming biedt. Volgens de medische wetenschap voorkomt vaccinatie wel de meest ernstige consequenties. Wij benadrukken dan ook dat het uw eigen verantwoordelijkheid en afweging is al dan niet deel te nemen aan de warmwatertherapielessen. Gelet op de kwetsbaarheid van onze leden kunnen wij ons voorstellen dat het voor u een lastige afweging is. Wij hebben dan ook begrip voor welke keuze u dan ook maakt.

Als u in uw afweging tot de conclusie komt dat u (al dan niet tijdelijk) de warmwatertherapielessen niet meer wilt volgen verzoeken wij u dat via de mail door te geven aan onze ledenadministratie. Wij vragen u nadrukkelijk dit alleen door te geven via het volgende mailadres ledenadministratiewwt@gmail.com

Zoals wij vorig jaar hebben aangegeven verrekenen we de contributie van vorig jaar bij de herstart (maart 2020 is wel volledig betaald, maar de tweede helft van maart 2020 is er geen activiteit geweest). Dat betekent concreet dat we ( zoals het er nu naar uitziet) starten op 13 september 2021 en dat de betaling van de contributie opnieuw aanvangt vanaf 1 oktober 2021.

Hopelijk zien wij u vanaf 13 september weer in "De Vrijbuiter"!

Voor nu een fijne zomer en tot snel.

Namens het bestuur van WWT Almere

De voorzitter,

Kees Goossens