Nieuws


14 maart 2020

Corona


Het bestuur heeft het volgende besluit genomen

Beste leden, vrijwilligers en fysiotherapeuten,

 

Het bestuur heeft besloten om met ingang van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april de warmwatertherapie lessen stil te leggen.

Als gevolg van de Corona crisis heeft de regering gisteren maatregelen afgekondigd ter verspreiding van het virus.

De activiteiten van de warmwatertherapie hoeven op grond van deze regeringsbesluiten niet gestaakt te worden. Toch heeft het bestuur gemeend deze maatregel te moeten nemen omdat onze leden over het algemeen behoren tot de groep mensen waarvoor het virus ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen. 

 Op dit moment heeft het bestuur nog geen beslissing genomen op de vraag of we in de gelegenheid zijn de contributie te compenseren. We hebben nog onvoldoende tijd gehad om de consequenties van zo'n compensatie voor de financiën van de vereniging in beeld te brengen. Binnen enkele weken zullen we u hier verder over informeren.

Wij zullen eind maart besluiten nemen over het doorgaan van de therapielessen na 3 april.

 

 


Wij hopen op uw begrip voor deze verregaande maatregel. Wij zijn er van overtuigd dat deze maatregel genomen moet worden in het belang van de gezondheid van onze leden, vrijwilligers en fysiotherapeuten.

 

Hartelijke groet en een goede gezondheid, namens het bestuur,

Nel Miltenburg, redactie