Nieuws


26 maart 2020

BELANGRIJK


maatregelen Corona

Beste leden, vrijwilligers en fysiotherapeuten,

Er zijn in ieder geval tot 6 april geen warmwatertherapielessen. Het bestuur heeft besloten om in april gen contributie te innen.

Geen therapielessen

Door de rijksoverheid zijn ter bestrijding van de Corona epidemie vergaande maatregelen getroffen. Sluiting van zwembaden is een van die maatregelen. Omdat onze leden vaak behoren tot de kwetsbare groepen waarvoor de gevolgen van besmetting groot zijn staan wij als bestuur volledig achter deze maategel en achten wij het onverantwoord warmwatertherapielessen te geven.

De sluiting van het zwembad geldt in elk geval tot 6 april. Het is nog niet zeker of deze maatregel wordt verlengd tot 1 juni. Daarover moet door de overheid nog een beslissing genomen worden.

Kort voor maandag 6 april zullen wij u informeren over het al dan niet doorgaan van de therapielessen.

Het bestuur vaart op de deskundigheid van de overheid en het RIVM. Richtlijnen en adviezen zullen door ons worden opgevolgd.  

Eén maand geen contributie

Vanuit de leden bereiken ons vragen over de contributie tijdens de periode dat geen lessen gegeven kunnen worden. Het bestuur heeft besloten om in elk geval één maand contributie te laten vervallen. Daarmee krijgt u compensatie omdat vanaf 20 maart tot en met in elk geval 5 april geen lessen kunnen worden gevolgd. Concreet betekent dit dat over de maand april geen contributie zal worden geïnd.

Wat na 5 april?

Het bestuur denkt dat de kans groot is dat de bestaande maatregel (sluiting zwembad) wordt verlengd en zal blijven gelden tot 1 juni. Dat is nog niet zeker. We wachten de beslissingen van de overheid af. Of het dan verantwoord is de lessen weer op te starten zal ook afhangen van de adviezen van het RIVM. Immers, de veiligheid van onze leden, fysiotherapeuten en vrijwilligers staat voorop. Als het niet of nog niet verantwoord is de warmwatertherapielessen op te starten in verband met besmettingsgevaar gaan we niet beginnen (zelfs in het geval het zwembad open is). We gaan uit van de RIVM adviezen voor de meest kwetsbare groepen. Vanzelfsprekend informeren wij u zodra we nadere informatie hebben.

Wij kunnen op dit moment nog geen absolute duidelijkheid geven over de contributie als de crisis echt veel langer gaat duren. Het liefst willen wij u volledig en maximaal compenseren voor de periode dat geen lessen kunnen worden gevolgd, maar het is niet zeker of ons dat gaat lukken omdat de kosten (zwembadhuur) doorlopen. We zijn met Optisport in overleg. Op  korte termijn informeren wij u verder.

Blijf lid!

In de afgelopen dagen kregen wij berichtjes van leden die hun lidmaatschap willen beëindigen omdat geen lessen kunnen worden gevolgd. Wij willen u vooral oproepen toch gewoon lid te blijven. Als bestuur doen we er alles aan zo snel mogelijk weer te starten en u voor het nadeel te compenseren.

Als u met ons wilt corresponderen kunt u dat het beste doen via de mail door een berichtje  te sturen aan secretariaat@wwtalmere.nl  Wij doen ons best uw vragen dan zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Hartelijke groet,

Het bestuur.